Teruggave recht/ Herroepingsrecht van klant/koper bij bestelling via webwinkel.

Men heeft wettelijk (art.7:46d Wet Koop op Afstand) het recht om een product binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van reden te retourneren.

Er kunnen alleen na overleg standaard producten teruggestuurd worden. Deze dienen in de originele onbeschadigde verpakking teruggestuurd te worden. Toch zullen de teruggestuurde producten niet hernomen worden indien ze beschadigd zijn, niet in de originele verpakking, vervuilt zijn of onvolledig zijn. Geen enkele zending tegen vergoeding of ten kosten van ARATTA zal aanvaard worden, welke dan ook de reden is.

UITZONDERING!

U heeft niet het recht om de overeenkomst te ontbinden indien sprake is van een van de wettelijke uitzonderingen.

Uitgezonderd van teruggave recht / herroepingstermijn zijn: op maat gemaakte of aangepaste producten (i.v.m. kleurencombinatie, gewenste materialen, opstellingen, en dergelijke.) Speciaal op wens vervaardigde of aangepaste producten kunnen niet worden terug gestuurd, (zeker bij ARATTA Banken is dit het geval.)

Na ontvangst van de teruggestuurde goederen kunt u na aftrek van eventuele kosten het betaalde bedrag terug ontvangen Als u het contract wilt herroepen, dan dient u dit formulier in te vullen en terugsturen per post / e-mail: info@arattahome.nl

Voorbeeld herroepingsformulier kunt u in onze verkoopsvoorwaarden terugvinden onder het kopje:13.Herroepingsrecht / bedenktijd.

Loading...
Wacht a.u.b...